Fotohistorier: Hvor eleverne fortæller med lyd og billeder

Med fotohistorierne kommer dine elever på en faglig og spændende rejse til Burkina Faso - og fortæller selv om det i lyd og billeder. De kan selv navigere gennem forskellige emner og undersøge det, som interesserer dem mest – eller det, som du har bestemt passer til det faglige forløb. Det er nemt for eleverne at producere fotohistorier som en del af dit fagforløb, og resultatet er flot at vise frem. Skolens computere skal ikke have nogen særlige programmer. Det hele foregår her på hjemmesiden eller med vores iPad-app. Og alt deres arbejde gemmes automatisk via UNI-Login.

Niveau: Kan bruges fra 1. klasse, men har i flere år været meget populært helt op til 4.-5. klasse.

Når dine elever laver en fotohistorie, bliver de sendt på en struktureret research i tematiserede billedserier og små faktatekster, der giver dem en masse indtryk og viden om, hvordan mennesker lever i Burkina Faso. Samtidig træner de en række faglige kompetencer fra Forenklede Fælles Mål.

Det hele er tilrettelagt, så det er teknisk enkelt, selv for de små. Alle de vigtigste små faktatekster og vejledninger undervejs kan svage læsere også få læst højt ved at trykke på et højttaler-ikon.

Det faglige udbytte

Fotohistorierne indgår i den vifte af opgaver, vi har udviklet til de fire fagforløb. Du kan læse mere om både fotohistorierne og om de andre opgavetyper i lærervejledningen og i opgavearkene i Opgavebanken.

I fotohistorie-værktøjet er der tre faglige hovedtemaer (”Burkina Fasos natur”, ”Guld og landliv” og ”Livet i byen”). Og i hvert af de tre fagtemaer har du tre eller fire opgaver-emner til fotohistorier at vælge mellem.

Fotohistorierne sender eleverne på en styret research, hvor de stiller spørgsmål, undersøger forholdene i Burkina Faso og kan tage små noter undervejs. Målet er, at de til sidst skal formidle deres viden i en fotohistorie, der er struktureret for dem med guidende spørgsmål. På den måde understøttes både elevens disponering, faglige formidling og kommunikative kompetencer.

Fungerer ens på web og på iPad

Alt, hvad I skal bruge, er indbygget i fotohistorie-værktøjet. I skal altså ikke have nogen specielle programmer installeret. Alt fungerer også helt ens uanset, om man laver sin fotohistorie her på hjemmesiden med en computer, eller om man bruger iPad-app’en.

Hvis I vil bruge iPads, kan I enten hente app'en her på hjemmesiden under “Skole” eller i AppStore under “Børnenes U-landskalender 2017”. Den er gratis. Den findes dog ikke til andre tablet-computere (f.eks. Android).

Bruger I computere, kan I frit vælge mellem PC, Mac og Smartboards. Maskinen skal bare have en Flash-afspiller installeret, Javascript skal være aktiveret, og skærmen skal have en opløsning på 1024 x 768 pixels eller derover. Det har alle nyere maskiner.

Alt gemmes automatisk med UNI-Login

Eleven skal logge sig ind med sin UNI-Login. Så gemmes alt hendes arbejde løbende og automatisk på U-landskalenderens server. Hun kan afbryde midt i en fotohistorie, skifte til at anden computer og fortsætte arbejdet, præcis hvor hun slap. Hun kan endda skifte mellem at bruge iPad og computer.

Alle skolens fotohistorier gemmes automatisk, så alle på skolen kan finde og se hinandens fotohistorier.

Sådan gør I - trin for trin

Trin 1: Vælg temaet

  • Gå ind i fotohistorie-værktøjet ved at trykke på Skole eller ved at åbne iPad-app’en.
  • Log ind med UNI-Login.
  • Vælg et af de tre temaer. Temaerne fungerer helt ens, men har selvfølgelig forskelligt indhold. 
  • Se temafilm. Nu kommer eleverne ind på temaets forside. Her skal de starte med at se en lille film, der introducerer dem til det tema, de nu skal arbejde med. Filmen varer ca. 4 min.

Temaforside

På alle de tre temaforsider ligger en lille film, der introducerer temaet for eleverne.

Trin 2: Vælg et opgave-emne

Nu skal eleverne vælge et opgave-emne. Under temaet ”Burkina Fasos natur” er der f.eks. tre opgave-emner. Valget af emne styrer, hvilket panorama de bagefter skal på opdagelse i. I de mest krævende emner skal de på opdagelse i to panoramaer. Her har vi valgt emnet ”Tag på fotosafari”. I beskrivelsen af forløbene kan du se, hvordan opgave-emnerne passer i dit fag.

  • Vælg et opgave-emne.
  • Giv fotohistorien en titel og skriv navn og klasse ind i felterne. Nu er din fotohostorie oprettet, og fra nu bliver alt dit arbejde på den gemt.

 

Emnevalg Udfyldt

Her kan eleverne oprette en ny fotohistorie ved at vælge et opgave-emne. 
De skal også skrive navn, klasse og titel ind.

Trin 3: Undersøg

Nu skal eleverne på opdagelse i panorama-billedet. Det er fyldt med hotspots, man kan trykke på. Hvert hotspot rummer en lille fotoserie og en faktatekst. Nogle hotspots gemmer sig ”uden for skærmen”, så man skal panorere frem og tilbage for at finde dem. Hver gang man klikker på et hotspot, gemmes de fotos, der ligger i det, automatisk i elevernes eget fotobibliotek. Kun disse fotos – som eleverne selv har fundet og set – kan de til sidst bruge til at lave fotohistorier med.

Deres fotobibliotek forbliver gemt, men det er knyttet til den enkelte fotohistorie. Hvis de senere skal lave flere fotohistorier, så skal de bygge et nyt fotobibliotek op til hver af de nye fotohistorier.

Eleverne kan inde i hvert hotspot skrive noter. Noterne gemmes med billederne, så eleverne kan se dem, når de skal lave fotohistorien

.

Panorama

Eksempel på et panorama-billede. Hotspots er markeret med et +. Bemærk pilene i siderne af billedet. 
De bruges til at panorere fra side til side. I iPad-app’en ”swiper” man med fingrene.

 

Hotspot

Når man klikker på et hotspot, åbnes et vindue med hotspottets billedserie og den forklarende faktatekst. Den kan eleven få læst højt ved at trykke på højttaler-ikonet. Ved siden af er et tekstfelt til egne noter.

Trin 4: Lav fotohistorien

Når eleverne har fundet alle hotspots i panoramaet, skal de klikke på ”Lav foto-historie”.

Nu føres de videre til selve fotohistorie-værktøjet, hvor de skal udvælge syv af de fotos, de har set på deres vej. Når eleverne klikker på et billede, sættes det ind i deres fotohistorie. De skal også skrive en lille tekst til hvert af de syv udvalgte fotos – som også vises i den færdige fotohistorie.

Opgaven med at vælge fotos og forfatte tekst er fagligt styret, for der er et guidende spørgsmål til hver af de syv billedpladser i fotohistorien.

Som lærer kan du evt. bagefter skrive voksenskrift i et felt under hvert af billederne i elevernes fotohistorier – men du får kun muligheden, hvis du er logget ind med dit eget UNI-Login som lærer.

Denne voksenskrift kan eleverne kun se, hvis de printer deres fotohistorie ud. Den er ikke synlig, når de viser fotohistorien frem på skærmen for f.eks. klassen.

.

Editor

På siden Lav foto-historie skal eleverne vælge billeder, indsætte lyd og skrive tekst til billederne. De syv billedrammer er dem, de skal udfylde for at løse opgaven. Hver gang, eleven klikker på en billedramme, får hun også et guidende spørgsmål, der nu skal svares på.

Trin 5: Vis fotohistorien

Til sidst kan eleverne vælge at lægge lyd på billederne i den færdige fotohistorie, hvis de vil. Der er et lille bibliotek af lyde at vælge imellem, som vi har optaget i Burkina Faso.

Så klikker de på ”Vis fotohistorie” og kan gennemse resultatet. Nu kan eleverne også se hinandens fotohistorier, præsentere dem for klassen eller til et forældremøde.

Fotohistorien kan vises med elevteksterne og automatisk billedskift. Man kan også skjule teksten. Så skal eleverne selv fremlægge deres historie og selv skifte fra billede til billede. I kan også lave et print af fotohistorien med tekster, som eleverne kan bruge som manuskript.

Endelig kan eleven/gruppen sende et link til deres egne fotohistorier til f.eks. forældrene. Så får forældrene adgang til at se fotohistorien uden at have UNI-Login. Linket findes inde i afspilleren under ”Vis fotohistorie” > ”Del link”.

NB: For at forhindre, at elever går ind i andres fotohistorier og laver ”drille-ændringer” kan man inde i skærmbilledet ”Se fotohistorie” se, hvem der sidst har ændret i denne historie.

Visning

Fotohistorierne vises i browseren og kan vises i fuld skærm. Eleverne kan slå teksten fra og selv præsentere deres fotohistorie (evt ved at printe teksten først og læse den højt)