Oxfam IBIS i Burkina Faso

I Burkina Faso er fattigdommen tårnhøj, og kun meget få kan læse og skrive. Her fortæller Oxfam IBIS selv om deres organisation og deres arbejde i Burkina Faso.

Lader man blikket vandre gennem varmedisen i middagsheden, ser man et tørt, forblæst landskab med spredte træer omkring en beskeden skolebygning. 

Vi er i det nordlige Burkina Faso på kanten af Sahel. Men inde i klasseværelset er der fyldt på bænkene. Det er der to årsager til: Dels de dygtige lærere. Dels den nye brønd tæt på skolen.

Vand fik børnene i skole

”Før var mangel på vand den direkte årsag til, at mange børn ikke kom i skole. De kunne intet få at drikke i løbet af dagen, og tørsten gjorde det også svært for dem at lære noget,” forklarer Sow Hama Oumasou, næstformand i forældrebestyrelsen.

”Desuden blev mange børn væk, fordi det er deres opgave at hente vand hjemme i familien – og de havde ofte langt at gå til en brønd.”

Nu kan børnene slukke tørsten i løbet af de lange og varme skoledage. Bagefter kan de tage vand fra skolens brønd med hjem til familien. Derfor passer langt flere børn nu deres skolegang. Det var takket være en ihærdig indsats fra Oxfam IBIS’ partnere og fra forældrene, at byen fik boret en ny brønd. Endda lige ved skolen.

Uddannelse er Oxfam IBIS’ fokus

Kernen i Oxfam IBIS’ arbejde i Burkina Faso er at få flere børn i en god skole, og at de også lærer det, de skal. Organisationen har arbejdet i landet siden 2010 med det primære formål at bekæmpe fattigdom gennem kvalitetsuddannelse. 

Lige nu har Oxfam IBIS uddannelsesprojekter fire steder i Burkina Faso. Alle handler om bedre uddannelse af lærere, om at organisere forældre og lokalsamfund omkring skolen samt skabe opmærksomhed på vigtigheden af, at alle børn kommer i skole. Dygtige lærere sikrer undervisning af høj kvalitet, og engagementet fra forældre og lokalsamfund er med til at sikre gode rammer for børnene – f.eks. vand, latriner, mad eller andet, som de oplever, børnene har brug for.

Programmerne har særligt fokus på pigers uddannelse og på at lære eleverne at tilpasse sig klimaforandringerne, der rammer hårdt i de tørre områder af landet.

Rettigheder skal styrkes

Et vigtigt element for Oxfam IBIS er at styrke de lokale organisationer, der arbejder med uddannelse, og at være med til at skabe de netværk, der kan gøre civilsamfundet stærkt.

Oxfam IBIS hjælper også en vifte af organisationer, der arbejder med at styrke burkinernes rettigheder – både kvinders rettigheder, menneskerettigheder, pressefrihed, antikorruption og rettigheder i forhold til de virksomheder, der udvinder landets råstoffer. Oxfam IBIS’ rolle er at samle organisationerne i stærke netværk og hjælpe dem til at dygtiggøre sig og blive bedre til at gå i dialog med myndighederne og stille krav.

Fokus på rent vand og høstudbytte

Oxfam i Burkina Faso har desuden fokus på at sikre de fattigste ret til rent vand og sanitet samt på at bekæmpe fattigdom blandt bønder. Bønderne lærer, hvordan de kan tilpasse sig klimaforandringerne, som slår hårdt igennem i denne region i form af ørkenspredning og hyppigere tørker. De lærer også, hvordan de får mere udbytte af deres jord, og hvordan de kan forarbejde og sælge deres afgrøder til en bedre pris.

 

Sådan arbejder Oxfam IBIS i Burkina Faso

1. Kvalitet i undervisningen:

Hver dag hjælper Oxfam IBIS med til, at mange tusinde børn, unge og voksne kommer i skole, så de kan blive aktive medborgere og skabe en bedre fremtid for sig selv og deres land. Det skal være gode skoler, hvor man både lærer at læse, skrive og regne, og også lærer om de rettigheder og pligter, man har som borger. I Burkina Faso er kvalitetsuddannelse fundamentet for at skabe en positiv udvikling.

2. En god lærer gør hele forskellen:

Hvis bare læreren er dygtig, kan man godt lære noget, selv om børnene må sidde tæt og deles om et begrænset antal bøger og blyanter. En væsentlig del af Oxfam IBIS’ arbejde i Burkina Faso handler derfor om at uddanne lærere, så de bliver dygtigere undervisere – og så de også via deres pædagogik lærer børnene om ligestilling, rettigheder og medbestemmelse.

3. Skolen er en del af samfundet: 

Skolebestyrelser, forældreråd og samarbejde med lokalsamfundet er helt centralt, hvis man skal sikre alle børn en god uddannelse. I Burkina Faso støtter Oxfam IBIS oprettelse og træning af forældregrupper, så de kan bakke op om børnenes skolegang. Desuden støtter Oxfam IBIS lokale og nationale organisationer, der arbejder for retten til kvalitetsuddannelse.

4. Ansvarlige myndigheder: 

Det er i sidste ende et lands egne myndigheder, der kan og skal sikre en god skolegang til alle børn. Derfor er det afgørende for Oxfam IBIS’ indsats for uddannelse, at det foregår i tæt dialog med myndighederne. Den dialog skal sikre, at der bliver givet ressourcer til uddannelse og gode rammer for lærernes arbejde – så resultatet kan blive bedre uddannelse og en fremtid med mindre ulighed og mere udvikling i hele Burkina Faso.