Tværfagligt forløb: Guldets børn

Dette forløb er primært rettet til 3.-4. klasse, men kan også gennemføres med lidt ekstra lærerhjælp i 1.-2. klasse. Det er rettet mod både dansk, billedkunst og natur/teknologi.

Gennem bl.a. små tekster, vennebøger og video-interviews med tre burkinske børn kommer du helt tæt på hverdagen for børn, der arbejder i guldmine-områderne.

Guldets børn

I år går pengene fra salget af lågekalenderen til Oxfam IBIS’ skoleprojekter i Burkina Faso. I den forbindelse har organisationen bidraget til årets undervisningsmateriale med et selvstændigt område på u-landskalender.dk. Det hedder Guldets Børn. På denne del af hjemmesiden kommer eleverne helt tæt på tre af Guldets Børn i Burkina Faso: Ollo, Elisa og Fadila. Eleverne lærer dem nærmere at kende, og de får viden om de tre børns hverdag og livsvilkårene i landets guldmineområder. Samtidig lærer de om børnearbejde og om betydningen af uddannelse. I forløbet er der desuden forslag til en masse spændende aktiviteter om og fra Burkina Faso – både lege, spil, musik, bevægelse og kreative værksteder. Du kan også sætte FN’s Verdensmål og Børnekonventionen på skemaet.

Værksteder, leg, sang og bevægelse

Med til dette forløb hører en række opgaveark, hvor dine elever skal lære guldets børn at kende gennem forskellige danskfaglige aktiviteter og lege. Eleverne skal sammenligne de burkinske børns hverdag med deres egen ved at udfylde vennebøger, lave tegneserier og interviewe hinanden.

Og så er der masser af forslag til kreative aktiviteter og bevægelse – også til de mindste. Lav f.eks. et smykkeværksted med perler, farvelæg burkinske masker, lav en burkinsk butiblé-figur, lær at danse og synge til årets sang og leg burkinske lege. Disse aktiviteter er beskrevet i Opgavebanken og kan også bruges som krydderi i de andre tre forløb.

Fælles Mål, læringsmål og tegn på læring

Ved at arbejde med materialet i dette forløb kommer I omkring færdigheds- og vidensmål inden for flere af kompetenceområderne i både dansk, billedkunst, natur/teknologi, håndværk/design samt idræt og musik.

I lærervejledningen på side 38 finder du en samlet oversigt over de målpar, årets opgaver understøtter.

I hvert af de opgaveark, der hører til forløbet, får du også både overblik over de understøttede målpar og inspiration til at formulere læringsmål og tegn på læring for din klasse.

Tips og vejledning

Du finder den fulde beskrivelse af undervisningsforløbet i lærervejledningen på side 46-47. Har du ikke et fysisk eksemplar af den, kan du hente den i pdf-format i linket nedenfor.

Download lærervejledningen som pdf