Forløb om kommunikation: Arbejd med målgruppe, disponering, tekster og reklame - så I kan lave en flot digitalkalender

Velkommen til et nyudviklet dansk-forløb, der er flettet nøje sammen med at lave en digital lågekalender, Børnenes Egen U-landskalender.

I dette forløb træner eleverne en række centrale kommunikations-kompetencer - som led i at skabe et rigtig flot slutprodukt.

Hele dette forløb har et helt konkret fokus for eleverne, nemlig at producere deres egen digitale lågekalender, der handler om Burkina Faso, og som de bagefter skal give en målgruppe af brugere adgang til at se, f.eks. deres forældre eller en venskabsklasse.

Forløbet væver to processer nøje sammen: Dels kommer eleverne på en spændende rejse til Burkina Faso, hvor de lærer om naturen, samfundet, kulturen og om et børneliv, der er meget anderledes end deres eget. Dels skal de bruge denne nye viden til at producere en flot, digital lågekalender.

Med opgaverne undervejs kan du lade eleverne øve en række kommunikations-kompetencer, der hjælper dem til at gøre deres produkt endnu bedre. Opgaver i at arbejde med målgruppe, disponering, overskrifter, billedtekster og markedsføring.

Det er ”scenariebaseret undervisning”, hvor scenen hele tiden er tydeligt sat af det færdige produkt, eleverne selv skal lave til sidst – og hvor de arbejder med danskfaglighed på en måde, der mimer arbejdsprocesser uden for skolen.

Forløbet består af:

  • Introduktion: Hvad er en lågekalender, og hvordan er denne anderledes?
  • Målgruppe: Samtaler og øvelser, der lærer eleverne om, hvad en målgruppe er, og hvordan man kan fortælle forskelligt alt efter, hvem man taler til.
  • Research: Hvordan I bruger I baggrundsmaterialet og Guldets forbandelse til målrettet research.
  • Produktion: Øvelser om billedtekster, overskrifter og disponering leder direkte til en fagligt kvalificeret produktion af Børnenes Egen U-landskalender
  • Reklame, evaluering og statistik

Sådan kommer du i gang:

  • Du finder forløbet i Lærervejledningen – som enten kan bestilles på tryk eller downloades som PDF her. Det indeholder grundig vejledning og opgaveark med målpar og Inspiration til læringsmål og Tegn på læring.
  • Vil du sammensætte dit eget forløb, kan du bruge opgaverne separat. Du finder opgavearkene i Opgavebanken.
  • Læs mere om selve webværktøjet her: Børnenes Egen U-landskalender.
  • Web-værktøjet til Børnenes Egen U-landskalender finder du her på hjemmesiden under punktet ”Skole” (kræver UNI-login).