Forløb til Natur/teknologi

I dette forløb er der fokus på en række naturfaglige spørgsmål og forsøg med tæt relation til Burkina Faso og årets bog og website. Aktiviteterne er tilrettelagt efter IBSE-metoden (Inquiry Based Science Education), hvor eleverne undersøger naturfaglige fænomener gennem undren, hypotesedannelse og afprøvning.

I kan gå på opdagelse i landets vilde dyr og livsvilkår og beskrive det i flotte fotohistorier. I kan eksperimentere med modning af frugt og med vandrensning. I kan arbejde med vand og affald som ressourcer – eller lave dyrebiografier ud fra de 7 F’er.

Eksperimenter, formidling og spil

Forløbet tager udgangspunkt i de burkinske børns hverdag, der i høj grad handler om vand. De fleste steder er det børnenes opgave at hente vand til familien og sørge for, at husdyrene får vand. Det er i sig selv en så stor arbejdsopgave, at der ofte ikke er tid til at passe skolen.

Et andet tema er genbrug og genanvendelse. I Burkina Faso er der sjældent råd til at købe legetøj, så børnene må bruge fantasien og de materialer, der  er til rådighed. Også fødevarer går sjældent til spilde. Derfor har I også mulighed for at undersøge og arbejde med begrebet madspild.

Endelig er der i årets materiale et særligt fokus på gribben, der er udbredt i flere af de vestafrikanske lande. Gribben er et fascinerende dyr, der ofte associeres med død og uhygge. Men i virkeligheden er det et både nyttigt og højt specialiseret dyr, der blandt andet sørger for, at sygdomme fra kadavere ikke får lov til at sprede sig.

På opdagelse på hjemmesiden og med Sebastian Klein

Undervejs i forløbet er der rig mulighed for, at eleverne kan hente inspiration til det faglige arbejde gennem f.eks. hjemmesidens billedserier og fakta, researchen i fotohistorie-værktøjets temaer og ikke mindst gennem de spændende DR-film, hvor Sebastian Klein rejser ud med U-landskalenderen og udforsker dyrelivet i Burkina Faso på helt tæt hold.

Endelig har du mulighed for at lade dine elever lave deres egne, digitale fotohistorier om Burkina Fasos natur og dyreliv.

Tilpasset Fælles Mål

Ved at arbejde med materialet som beskrevet i dette forløb kommer I omkring færdigheds- og vidensmål inden for kompetenceområderne undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation efter 2. og 4. klasse. Der arbejdes blandt andet med ressourcer fra hverdagen, levevilkår og dyre- og planteliv andre steder på Jorden.

I lærervejledningen (se PDF’en herunder) finder du en oversigt over alle de kompetencer og målpar, materialet understøtter i Natur/teknologi. Og kan se, hvilke opgaver der primært understøtter dem.

Nu også læringsmål og tegn på læring

I hvert opgaveark finder du både et overblik over, hvilke kompetencer og målpar lige denne opgave understøtter og inspiration til selv at formulere læringsmål og tegn på læring for din klasse for netop denne aktivitet.

Tips og vejledning

I den fulde beskrivelse af forløbet er der henvisning til de relevante opgaveark. Du finder beskrivelsen i lærervejledningen. Har du ikke et fysisk eksemplar af den, kan du hente den i PDF-format i linket nedenfor. Alle opgaver og film ligger her på hjemmesiden i Opgavebanken og Filmbanken.

Download lærervejledningen som pdf