Børnenes Egen U-landskalender: Eleverne laver selv en flot, digital lågekalender

Ikke kun en jule-aktivitet: Tag dine elever med på en virtuel research-rejse til Burkina Faso. Målet er at samle billeder og fakta, så eleverne selv kan lave en flot, digital lågekalender, som kan være til juletiden, til en uge- eller en månedskalender.

Bag lågerne gemmer sig elevernes billeder og tekster – og de kan sende den færdige kalender til deres forældre, en venskabsklasse eller andre. Skolens computere skal ikke have nogen særlige programmer. Det hele foregår med et enkelt web-værktøj her på hjemmesiden. Alt elevernes arbejde gemmes automatisk via UNI-Login.

Niveau: Primært til 3. klasse og opad, men kan også bruges i en enkel proces, hvor mindre elever kan være med. Kan desuden være centrum i et komplet Dansk-forløb, hvor eleverne lærer en masse spændende om kommunikation, som de skal bruge til at lave deres kalender ekstra god.

Dette helt nye web-værktøj giver eleverne mulighed for at lave et flot og anderledes, digitalt produkt. Værktøjet er nemt  og rummer alt, hvad eleverne skal bruge, både til researchen og produktionen af en digital lågekalender.

Bag lågerne skal eleverne indsætte billeder og skrive tekster, der tilsammen giver kalenderens modtagere en præsentation af de sider ved livet i Burkina Faso, som eleverne synes er mest spændende og vigtige.

Værktøjet hjælper eleverne til selv at overveje og beslutte det meste i en stilladserende og scenariebaseret proces. De vælger selv, hvem målgruppen for deres kalender skal være (f.eks. forældrene eller en venskabsklasse), hvordan den skal se ud, hvor mange låger den skal have, og hvad der skal fortælles om bag de enkelte låger, så målgruppen vil synes, det er spændende at åbne dem.

Modtagerne kan se kalenderen og åbne lågerne på computer eller mobiltelefon – og eleverne laver også en fin reklame, så modtagerne bliver opmærksomme på kalenderen og får at vide, hvordan de skal gøre.

Børnenes Egen U-landskalender er opbygget fleksibelt, så du kan bruge den på tre måder:

Et fuldt kommunikationsforløb til Dansk – med en række "grydeklare" opgaver, som du kan bruge flere eller færre af, som det passer dig. Læs om forløbet i menuen til venstre eller bagest i lærervejledningen.

Den lynhurtige: Lav kun kalenderen – som afslutning på et af de andre forløb til Dansk eller Natur/Teknologi. Så kan du gå direkte til opgaveark 29, ”Børnenes Egen U-landskalender”.

En nem kalender til de yngste: Du kan også vælge at lade eleverne arbejde mindre selvstændigt og lave en flot kalender i de yngste klasser. I kan f.eks. lave en fælles kalender fra hele klassen – enten sammen på tavlen eller lade nogle grupper lave nogle få låger hver.

Behøver ikke være en julekalender

Kalenderen behøver ikke at være en julekalender – selv om den fungerer på samme måde med låger, som modtageren skal klikke på for at åbne. I kan vælge at lade den have alt fra 4 til 24 låger – så den kan være  en kalender for adventsugerne, for de 12 juledage, for uge 4 i januar, for påsken eller for årets måneder.

Arbejde med disponering – og reklame

Bag hver låge skal eleverne lægge et udvalgt foto, en overskrift og en forklarende tekst, så deres kalender trin for trin fortæller en veldisponeret historie om landet til modtageren. Værktøjet giver også mulighed for at arbejde kreativt med disponeringen og ændre på rækkefølgen af lågerne og deres indhold.

Eleverne skal også lave en reklame til deres målgruppe, som rummer et link til netop deres kalender – det er der også indbygget et nemt værktøj til. Efter de har sendt kalenderen ud, kan eleverne online følge, om resultatet bliver set.

Nyt, sjovt og mere krævende

Arbejdet med Børnenes Egen U-landskalender minder om det, mange elever kender fra fotohistorierne – men her er mulighederne flere og der lægges op til ekstra typer af fagligt arbejde med at vælge vinkler, researche, disponere forløb, evaluere undervejs og samproducere i store eller små grupper.

Værktøjet er nemt at bruge og 100 procent skræddersyet. Alt, hvad eleverne skal bruge i både researchen af fakta og fotos og i produktionen, er indbygget og lige for hånden. I skal heller ikke bruge særlige programmer eller værktøjer på andre hjemmesider. I kan frit arbejde på PC, Mac, iPads eller Android-tablets.

Sådan gør I – trin for trin

Start med at se den lille vejledningsvideo øverst til højre på denne side. Den er nok til at komme i gang med at lave en kalender. Nedenfor kan du dog læse lidt flere detaljer om processen.

I opgaveark 29 om Børnenes Egen U-landskalender får du også en stribe ekstra tips til arbejdet – f.eks. om enkle evalueringsloops og om processen i klassen.  

Trin 1: Log ind og se introfilm

Opdel eleverne i grupper, som skal lave én kalender hver. Hver gruppe skal logge ind med UNI-Login. 

Først får eleverne tilbudt at se tre små introfilm, der giver baggrundsviden om livet i Burkina Faso. Nu trykker de ”Start” og får så tilbudt at se en kort vejlednings-video, der viser dem, hvordan de bruger værktøjet; den forklarer alle de følgende trin.

Se introfilm

Trin 2: Opret kalenderen

Først skal eleverne give deres kalender en titel, skrive hvem der er med i gruppen, og hvem modtagerne er. De skal vælge antal låger på kalenderen: 4 låger til en adventskalender, 7 låger til en uge, 12 låger til et år (eller til de 12 traditionelle juledage fra juledag til helligtrekonger) eller 24 låger til en julekalender.

Endelig skal de vælge det store billede, der bliver vist på forsiden af kalenderen. De kan senere gå tilbage og ændre dette – f.eks. vælge at nøjes med færre låger, hvis de har svært ved at nå at blive færdige. Hvis de allerede er i gang med en kalender, kan de genfinde den under ”Fortsæt på en kalender”. Under ”Skolens kalendere” ligger de færdige.

Opret kalenderen

Trin 3: Vælg panorama-billederne

Nu skal eleverne vælge, hvilke tematiske vinkler på Burkina Faso deres kalender skal handle om. Der er otte at vælge mellem – f.eks. Markedet, Husdyr og landskaber, Livet på landet eller Guldminen. 

Hver vinkel har sit eget panorama-billede – et bredt billede, hvor eleverne skal panorere frem og tilbage for at opdage hotspots, der rummer de fotos og fakta, de bagefter skal bruge til at lave indhold til deres låger. 

Jo flere panorama-billeder de vælger, jo mere stof får de – men desto mere skal de også undersøge. Nogle af vinklerne er også egnede til Natur/teknologi.

Beukscreenshots 0028 Layer 5

Trin 4: Værktøjs-siden og målgruppen

Det meste arbejde foregår inde på én samlet værktøjs-side. Den er opdelt i målgruppe, research og produktion. Man kan gå trinvis frem eller gå frit frem og tilbage og ændre på alt, indtil man er tilfreds. Først kan eleverne gå ind under ”Vores målgruppe” og notere deres overvejelser om, hvem de laver kalenderen til. Det er noter til elevernes eget brug; de vises ikke på den færdige kalender.

Værktøjssiden til Børnenes Egen U-landskalender

Trin 5: Research

Her skal eleverne undersøge de panorama-billeder, de har valgt. I hvert panorama er der små hotspots, de skal klikke på. Hvert hotspot rummer en faktatekst (med oplæsning) og en fotoserie. Man skal panorere frem og tilbage for at finde alle hotspots. Når eleverne er inde i et hotspot, gemmes de fotos, de ser på, i deres eget billedbibliotek. Senere får de kun adgang til at bruge de fotos, de selv har set. I hvert hotspot kan de også skrive en note om stoffet til sig selv.

Panorama

Trin 6: Lav lågernes indhold

Man kan oprette indhold til en ny låge på tre måder: Klik enten på et tomt lågefelt, på ”Lav flere låger” eller på en låge på kalenderen. Så kommer et lille redigeringsværktøj frem. For hver låge skal man først vælge et emne, den skal handle om. Man får en række forslag, men kan også vælge ”Vi finder selv på noget” og skrive et emne selv. Lågens emne vises ikke på den færdige kalender. 

Nu kan eleverne lave lågens indhold færdigt med det samme, hvis de vil: De klikker på billedfeltet, vælger et foto fra deres billedbibliotek (her vises også de noter, de evt. har lavet i hvert hotspot), skriver en overskrift og en billedtekst samt til sidst den tekst, der skal stå uden på lågen (f.eks. ”1. december”, ”februar” eller ”mandag”). Så er lågen klar.

 Beukscreenshots 0010 Layer 25

Trin 7: Disponering 

Man kan godt ”nøjes med” hurtigt blot at udfylde lågerne én for én. Men man kan også arbejde med disponeringen, før lågernes indhold gøres helt færdigt. Værktøjet viser alle de låger, man er begyndt på. 

Man kan ændre rækkefølgen ved at trække rundt på dem. På den måde kan eleverne overveje og tilpasse forholdet mellem deres målgruppe, deres stof og deres produkt. De kan f.eks. starte med at vælge billeder til lågerne, så justere rækkefølgen, så researche mere og til sidst færdiggøre lågernes indhold. 

De kan også godt lave indhold til flere låger, end kalenderen har plads til. Men kun de låger, der har den lille fane foroven med en lågetekst (f.eks. ”1. december”) kommer med. Hvis eleverne ikke når at lave indhold til alle lågerne i f.eks. en 24-lågers kalender, kan den altid ændres til f.eks. kun at have 12 låger.

Trin 8: Udgivelse og statistik

Når eleverne trykker på ”Færdig”, opfordres de til at tjekke kalender-lågerne en sidste gang. For når de trykker færdig, låses og udgives kalenderen på sin egen webside, og så kan de ikke komme tilbage og rette igen. Nu kan eleverne under ”Skolens kalendere” finde deres egen kalender og få vist, hvor mange der har åbnet kalenderen og hvornår.

Børnenes Egen U-landskalender - færdig kalender

Trin 9: Lav en reklame

Til sidst kan eleverne ”slå på tromme” for deres kalender. Under ”Lav reklame” inde på den færdige kalender er der et nemt værktøj til at lave en flot reklame for kalenderen: 

En A4-plakat, som eleverne kan give til alle i deres målgruppe – enten på print eller som PDF via intra eller e-mail. I værktøjet kan de vælge et foto og skrive en opfordrende overskrift og forklarende tekst. Så får de en flot PDF. De kan sagtens lave flere forskellige reklamer for hver kalender. På reklamen står den unikke web-adressse, som modtageren skal bruge for at få adgang til præcis denne kalender. 

Modtageren ser kalenderforsiden, kan åbne lågerne og kan også nemt sende den videre til andre.

Børnenes Egen U-landskalender

Børnenes Egen U-landskalender - låge