Masser af læring og oplevelser: Fire spændende fagforløb

Du får fire "grydeklare" forløb at vælge mellem. Med varierede opgaver og aktiviteter - og med gode faglige vitaminer. De understøtter Forenklede Fælles Mål og kan skaleres efter behov.

Eleverne skal opleve, undersøge, fortolke og perspektivere stoffet. De kan producere digitale fotohistorier i et nemt værktøj, og i natur/teknologi kan de eksperimentere. Som praktisk krydderi er der kreative opgaver og bevægelse, koblet til det faglige.

I årets nye forløb skal eleverne formidle til en målgruppe med en flot digital produktion i ”Børnenes Egen U-landskalender”.

Grundideen: Engagement og høj faglighed

Grundideen bag materialet er, at I får arbejdet med en række væsentlige faglige mål i hele den periode, I afsætter til at fordybe jer i materialet.

 D5q9797

Men samtidig er det gjort sjovt og engagerende for eleverne: De mærker glæden ved at fordybe sig i spændende og varierede temaer. De oplever et møde med en anden kultur og får et farverigt indblik i et fremmed land. De møder naturfænomener og reflekterer over deres egen situation i et nyt perspektiv. Mange af eleverne møder også årets emne i DR’s udsendelser og i andre aktiviteter omkring Børnenes U-landskalender. Ved at se på materialet fra 2016 kan du få en god fornemmelse af, hvordan det nye vil fungere.

Oplevelsen: En faglig rejse med fotos, film, fortællinger og opgaver

Eleverne vil opleve mange forskellige sider af livet i det vestafrikanske land Burkina Faso. Selv om landet er rigt på naturressourcer som f.eks. guld og bomuld, er det stadig et af verdens fattigste. Børnearbejde er udbredt, og omkring 2/3 af burkinerne er analfabeter.

 Ghn1412

Eleverne kommer med ud i guldminerne, hvor børn arbejder i de mørke og snævre minegange i stedet for at gå i skole. De oplever dagligdagen i skolen og i de fattige områder i udkanten af hovedstaden Ouagadougou. De rejser også med ud i landdistrikterne og får indblik i, hvordan burkinerne dyrker jorden, fisker i floderne, laver mursten og bygger huse, sælger varer og mad på markedet, henter vand ved brønden og meget andet.

 Urk6809

Desuden oplever de Burkina Fasos natur og kultur. De møder hellige krokodiller, elefantflokke og gribbe på nært hold. Og de skal synge, danse, lave traditionelle burkinske masker, lave malerier af baobabtræer og lave lækker og enkel mad.

 

Pædagogisk tilgang

Elevernes faglige færdigheder og kreativitet bliver sat i spil gennem varierede opgavetyper, hvor de aktivt skal bruge den viden, de opnår i undervisningen og i deres egen research i materialet: I elevbogens fortællinger, i filmene, i websitets billedserier og faktastof samt i de praktisk/kreative aktiviteter. Alt er samstemt, så indholdet passer sammen – og så eleverne får lige præcis det for hånden, de skal bruge lige nu. Det gør det nemt og overskueligt at arbejde med.

Arbejdsformen motiverer eleverne til at reflektere, stille spørgsmål og formidle stoffet. De kommer til at arbejde bredt med Det 21. århundredes kompetencer i fagligt stilladserende processer.

Klassetrin og fag

 Urk6207

Materialet retter sig primært mod 1.-4. klassetrin – og primært til dansk, natur/teknologi og billedkunst. Men der er også fagopgaver, der inddrager håndværk og design, madkundskab, musik og idræt – samt lidt matematik. Samtidig arbejder eleverne fagligt med bevægelse og med IT-produktion i enkle og skræddersyede værktøjer. 

Der er niveau-differentiering i de fleste aktiviteter. Derfor bruger stadig flere lærere også materialet i 0. klasse og 5. klasse. Desuden har mange lærere gode erfaringer med at bruge det til specialklasser på mellemtrinnet. Se mere nederst på siden.

Forenklede Fælles Mål – og læringsmål

Alle opgaver og aktiviteter understøtter de faglige krav i Forenklede Fælles Mål. Lærervejledningen giver dig en samlet oversigt over, hvilke kompetencer og målpar, der tilgodeses i hvilke fag. Det fremgår også af hvert opgaveark. Desuden får du for hver opgave og aktivitet et forslag til læringsmål for klassen og tegn på læring, så det er nemt at dokumentere eller evaluere elevernes faglige udbytte af perioden.

Fire grydeklare og varierede forløb

Du får et gennemarbejdet forslag til fire komplette og varierede forløb, der er udviklet i samarbejde med fagkonsulenter. De er forklaret trin-for-trin i lærervejledningen, som sammen med websitets lærerunivers rummer alle nødvendige opgaver, materialer og fakta.

Du kan plukke enkeltopgaver eller gennemføre forløbene i deres helhed. De er opbygget, så de er nemme at skalere op eller ned efter dit behov. De kan også nemt kombineres på tværs.

 D5q9888

De fleste lærere bruger materialet til et forløb over flere uger i et eller flere fag eller til fulde temauger i alle fag – men mindre kan også gøre det. Forløbene er koblet til elevbogens fortælling og indeholder et miks af fagfaglige opgaver, kreative opgaver, aktiviteter, klassediskussioner, film og arbejde med at researche og formidle stof med web-værktøjer.

Til dansk, natur/teknologi og tværfagligt

Dansk-forløb

Det danskfaglige forløb tager afsæt i Lise Bidstrups fortælling Guldets forbandelse. I opgaverne kan eleverne bl.a. lege med fortællingens sprog og karakterer, genfortælle, opføre læseteater og skabe deres egne fotohistorier ud fra forskellige opgavevinkler, male, danse, synge og lave farverige masker og smykker.

Dansk formidlingsforløb

Lav din egen flotte, virtuelle videns-kalender, som sendes digitalt til f.eks. forældrene eller venskabsklassen. ”Børnenes Egen U-landskalender” er et selvstændigt forløb, men er også oplagt som supplement til de tre andre. Eleverne sendes på en styret researchrejse og skal så disponere deres viden og lave formidling om Burkina Faso til en virkelig målgruppe. Alt foregår i et nemt og integreret web-værktøj. Primært til 3. klasse og opefter.

Natur/teknologi-forløb

 D5q8392

I forløbet til natur/teknologi skal eleverne blandt andet sammenligne vandforbruget i Burkina Faso og i Danmark, arbejde med klimaforandringer og børns rettigheder, undersøge frugters modningsproces, ”gå i kødet” på et spændende tema om gribbe og lave flotte fotohistorier.

Tværfagligt forløb

I det tværfaglige forløb skal dine elever skal undersøge deres egne livsvilkår og sammenligne dem med livsvilkårene for børnene i guldminerne. Til forløbet er der udviklet et særligt område på hjemmesiden, hvor eleverne skal gå på opdagelse i billeder, små faktatekster og filmklip og hente viden om tre konkrete børneliv i guldmineområderne i Burkina Faso.

Skræddersyede web-værktøjer med elev-produktion

Enkle fotohistorier på web eller iPad-app

De har været en succes på mange skoler, og alene i de sidste måneder af 2016 blev der produceret over 40.000 fotohistorier - de fleste af dem lavet som gruppearbejde. Fotohistorie-værktøjet er nemt at arbejde med, og eleven guides til at researche i billeder og fakta - og formidle opgavebesvarelser i fotos, tekst og lyd. Alle faktatekster kan eleverne få læst højt, så alle kan være med. Det kræver ikke, at skolen har særlige maskiner eller programmer. I kan frit vælge mellem at arbejde på iPads eller på websitet med Mac eller PC. Alt elevernes arbejde bliver automatisk gemt med UNI-Login. I 2017 er opgaverne primært rettet til de mindre klassetrin.

Se, hvordan det fungerede i 2016:

Læs vejledningen til fotohistorieværktøjet fra 2016

 

Børnenes Egen U-landskalender - nyt, sjovt og mere krævende

Beukteaser

Dette helt nye web-værktøj giver eleverne mulighed for at lave et flot og anderledes, digitalt produkt. Her skal de formidle en præsentation af livet i Burkina Faso, hvor de selv er med til at overveje og beslutte det meste i en stilladserende proces. Eleverne skal også vælge sig en målgruppe for deres egen, virtuelle lågekalender, og de skal overveje, hvordan man skal fortælle til den målgruppe. Modtagerne får den færdige kalender via computer eller mobiltelefon – og kan også sende den videre. Det kan f.eks. være til forældrene (og familien) eller en venskabsklasse.

Kalenderen behøver ikke at være en julekalender – selv om den fungerer på samme måde med låger, som modtageren skal klikke på for at åbne. Eleverne kan selv vælge, om der skal være alt fra 4 til 24 låger – om det skal være en kalender for adventsugerne, for de 12 juledage, for uge 4 i januar, for påsken eller for årets måneder.

Bag hver låge skal eleverne lægge et udvalgt foto og en forklarende tekst, så deres kalender trin for trin fortæller en veldisponeret historie om landet til modtageren. De skal også lave en flyer til deres målgruppe, og efter de har sendt kalenderen ud, kan de online følge, om resultatet bliver set.

Arbejdet minder om det, mange elever kender fra fotohistorierne – men her er mulighederne flere og der lægges op til fagligt arbejde med at vælge vinkler, researche, disponere forløb, evaluere undervejs og samproducere i store eller små grupper.

Værktøjet er nemt at bruge og 100 % skræddersyet. Alt, hvad eleverne skal bruge i både researchen af fakta og fotos og i produktionen, er indbygget og lige for hånden. I skal heller ikke bruge særlige programmer eller værktøjer på andre hjemmesider. I kan frit arbejde på PC, Mac, iPads eller Android-tablets.

Kalender

Mere klassiske og kreative opgavetyper

Mange af materialets opgaver spiller dog på andre strenge end at arbejde med IT. Der er forskellige typer klasseopgaver og -diskussioner, læseteater, naturfaglige forsøgsopstillinger, læseforståelse og læsetræning på forskellige niveauer – med og uden læsestøtte (oplæsning side for side). Alle er grundigt beskrevet trin for trin i opgaveark til læreren, der ligger klar til udprint

Der er også mange kreative opgaver (musik, masker, maleri, smykker, mad m.m.) og aktiviteter med bevægelse (lege, danse m.m.).

Læs mere om de kreative og aktive opgaver her

Fagkonsulent, prof. Jeppe Bundsgaard:

"Dette undervisningsmateriale er et godt eksempel på, hvordan inddragelse af et opgave-univers på computeren kan give eleverne en mere indlevende oplevelse og samtidig støtte fagligt relevante aktiviteter. Eleverne kommer i kraft af elevbogens levende og gennemillustrerede fortælling og dens faktuelle tekster med helt ud i en meget anderledes hverdag og får lejlighed til at opleve, at ikke alle børn lever et liv som de selv. De tilknyttede forløb støtter læreren og eleverne i at arbejde fagligt kvalificeret med de berørte emner. Forløbene er tilrettelagt efter inspiration fra Teaching-Learning Cycle og inquery based science education, således at børnene skiftevis arbejder analytisk og produktivt og herigennem udvikler et fagsprog til at tale om det, de arbejder med i materialet."

Også godt til specialelever på mellemtrinnet og tosprogede

Mange lærere har også gode erfaringer med at bruge materialet til et længere emne for specialelever på mellemtrinnet. Nogle lærere fortæller også om, at tosprogede elever bliver motiverede af, at der er elementer i historierne og materialet, som ligner ting, de har hørt om eller oplevet i familiens oprindelsesland. Bl.a. får koblingen til DR og til julekalenderen i TV nogle af eleverne til at se programmer i dansk tv i hjemmet.

  • ”Som specialskole er dette materiale en guldgrube. Vi har været utroligt glade for at bruge det, og efter to ugers arbejde havde vi fremlæggelser på en skolelørdag for forældre – alle elever viste fotobøger på Smartboard via deres iPads, og det var utroligt vigtigt for os.”
  • ”Tak for et meget rigt og gennemarbejdet materiale. Jeg arbejder på en specialskole, og især de mange film og billeder understøttede rigtig godt læsearbejdet med bogen.”
  • ”Jeg har gennem flere år arbejdet med materialet i vores specialklasserække. Eleverne er glade for det. De har generelle indlæringsvanskeligheder, hvor nogle hverken kan læse eller skrive. Her er materialet helt fantastisk.”
  • ”Undervisningsmaterialet er fortrinligt til specialklasser - de får en masse viden om et andet land og kan identificere sig med børnene og sammenligne med deres egen hverdag.”
  • ”Jeg har brugt materialet i en specialklasse. Her har filmenes høje klasse samt elevbogens flotte design med en spændende historie propfyldt med viden været af afgørende betydning for elevernes udbytte.”
  • ”Godt til mellemtrins-specialelever – de får en masse ud af materialets opbygning. Også det elektroniske materiale er godt. Det har de også brugt i fritiden hjemme.

 D5q1638