Sådan er lærernes egne erfaringer med materialet

I 2016 brugte over 134.000 elever Børnenes U-landskalender i et forløb i skolen. Og responsen har været overvældende: 99% af lærerene har i en uvildig evaluering angivet, at de er tilfredse eller meget tilfredse med materialet.

Børnenes U-landskalender har slået sin egen rekord ude på skolerne. 134.000 elever benyttede materialet i de sidste måneder af 2016. Desuden bruger lærerne længere og længere perioder på materialet - og inddrager flere fag. Mange har opdaget, at der er mange opgaver til fagene med godt stof, der rammer fagmålene. Mest typisk bruges 1-2 hele emneuger eller en periode på flere uger i f.eks. dansk og natur/teknologi. Men en mindre gruppe lærere plukker også mindre bidder ud.

I en uvildig evaluering er lærerene blevet spurgt, hvad de mener om materialet og hvordan det bliver brugt. Her har over 300 lærere givet grundig feedback, og det er vi meget taknemlige for. Deres input bruger vi til at gøre det endnu bedre fremover. Helt overordnet har 99% af lærerene angivet, at de er meget tilfredse eller tilfredse med materialet.

Lærervejledningen: 97% af lærerne er tilfredse eller meget tilfredse med lærervejledningen som støtte til forberedelse af undervisningen. 

Elevbogen: 98 % er tilfredse eller meget tilfredse med elevbogen i forhold til elevernes faglige udbytte.

Hjemmesiden: 98% er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med hjemmesidens åbne børneunivers. De tre aktiviteter, der blev brugt mest på siden, var filmene (90%), musikvideoen (65%) og serien af infografikker med fakta (64%).

Fotohistorierne: 60% af lærerne svarer, at fotohistorieværktøjet indgik som en integreret del af undervisningen. 94 % af dem tilfredse eller meget tilfredse med værktøjet. Fotohistorierne bruges i høj grad til træning i samarbejde, formidling og præsentation, og ikke kun som isoleret opgaveløsning for enkeltelever.

Læreruniverset: 97% af lærerene brugte materialerne fra læreruniverset, og af dem er 98% tilfredse eller meget tilfredse. Mest brugt var filmbanken (88%), opgavebanken med opgaveark (79%) og vejledningerne (78%).

Opgavearkene: 94% af lærerne er enige eller meget enige i, at det generelt var nemt at forstå, hvordan opgaverne skulle gennemføres. 87% af lærerne er enige eller meget enige i, at der som helhed var en god balance i opgavesamlingen mellem teori/viden, bevægelse og kreative aktiviteter. 

Hvilke klassetrin bruger materialet?

Allerflest lærere har brugt materialet i 1.-3. klasse. Men der er stor og jævn spredning. Både yngre og ældre elever har glæde af det.  Mange flere er begyndt at bruge materialet i 0. klasse - og i 5. klasse. Og vi får positive tilbagemeldinger om brug helt op til 6. klasse. Også mange specialklasser bruger materialet.

Hvor lang tid tager det?

De fleste klasser arbejder med undervisningsforløbene i lang tid. 58% af lærerne svarer, at de har brugt mere end 15 lektioner per klasse – det svarer f.eks. til mindst 2-3 uger i et hovedfag. Men mange bruger også 1-2 hele emneuger.

Hvilke fag synes lærerne, det er egnet til?

83% af lærerne angiver, at materialet er brugt i danskundervisningen, mens 59% brugte det i natur/teknologi. Desuden har 56 % involveret billedkunst i undervisningsforløbet. Flere skriver, at materialet er meget velegnet til at bruge i emneuger.

 

Det siger lærerne selv:

Generelle holdninger og erfaringer:

 • ”Super godt materiale. Det er så nemt at gå til og perfekt til en temauge på tværs af årgange. Børnene er vilde med at fordybe sig i sådan et emne.”
 • ”Alene det, at kvaliteten af materialet er så høj, er motiverende for elever og lærer. Det er et gennemarbejdet materiale, som i den grad holder læreren i hånden gennem undervisningsforløbet samt klæder læreren ordentligt på til at formidle budskabet til eleverne. Tænker, at jeg helt klart skal bruge materialet til næste år.”
 • ”SUPER GODT MATERIALE med fine mål mv. Forskellige genrer var repræsenteret. FLOT BOG, flotte fotos, tegninger. Alderssvarende tekster. Gode fabler. Fagligt niveau er fint.”
 • ”Det er et fantastisk materiale. Det er lækkert og indbydende, samtidigt med at det er nemt at bruge. Eleverne elsker det, og har særligt nævnt det, som noget sjovt og lærerigt fra 2016. Håber også det bliver tilgængeligt i 2017.”
 • ”Vi har arbejdet med emnet i tre uger dagligt og hver gang startet op med at høre sangen hoved krop sjæl. Jeg er helt vild med de smukke bøger og synes at det er så fint med en sammenhængende historie, med de mange små faktabokse. Flot materiale som er let at anvende og børnene elsker det. Jeg er klar til 2017-udgaven, og det er så fint at gøre vores børn opmærksom så den forskel der er på levevilkår. Det er også godt at børnene har set på tv og så er det fint at Sofus og ikke mindst Sebastian, kendte og elskede, er med. Tak for et skønt, smukt og oplysende materiale.”
 • ”Det er bare et SUPERB materiale, som jeg anbefaler til ALLE!”
 • ”Megagodt materiale, eleverne er helt optaget af både film, billeder og at lave fotohistorier. Er så glad for materialet.”
 • ”Fantastisk materiale, der rummer alsidighed i fag og megaskønne autentiske film, der bringer en masse viden til børn om børn i andre lande. Materialet er i børnehøjde på respektfuld vis.”
 • ”Super arbejde. Jeg er imponeret over jeres evne til at fænge og inspirere.”
 • ”Vi underviser aldersblandet og i 3 uger med materialet i alle fag i indskolingen og er meget glade for hele pakken.”
 • ”Jeg vil gerne rose materialet meget. Jeg er klasselærer i 4. klasse og vi har arbejdet sammen om dele af projektet med 0. klasse, der er vores venskabsklasse. Både 4. og 0. klasse har malet tinga-tinga malerier. Vi har skolefest i februar, hvor vi skal præsentere. Rigtig godt materiale og spændende at arbejde med på forskellige niveauer.”
 • ”Endnu engang et fantastisk materiale og mange gode opgaver/oplevelser sammen med eleverne. Og det giver eleverne indsigt i hvordan man kan hjælpe, så julen ikke kun kommer til at handle om at FÅ gaver.... Vi glæder os til næste år.”
 • ”Meget flot og imponerende materiale. Har ikke arbejdet med det før, men det er absolut ikke sidste gang. Meget relevant og bredt fagligt indhold. Jeg er imponeret.”
 • ”Det er et fremragende og vedkommende undervisningsmateriale. Tak.”
 • ”Det er er superflot materiale, indbydende og fængende. Vi havde desværre ikke sat nok tid af til at komme helt i dybden med alt det gode materiale. Men vi kan jo altid finde det frem igen.”
 • ”Jeg elsker materialet, forløbet, kurset og det gode formål!! Keep up the good work :-)”
 • ”Det var meget gennemtænkt og specielt fotohistorier fangede elever fra starten. Super med filmklip og Sebastian-film. Meget godt med tinga tinga, både filmklip og kopiark. Vi brugt MANGE gode timer i både natur, engelsk og kunstfagene. Noget af det bedste jeg har arbejdet med i mange år.”
 • ”Super godt materiale - eleverne er meget glade for at arbejde med det. Det giver dem en god forståelse for, at børn andre steder i verden har andre vilkår end danske børn!”
 • ”Virkelig godt materiale, meget inspirerende og spændende, og børnene bliver så interesseret i emnet. Vi lavede en foldebog med facts, opskrifter, tegninger historier - det er en god måde at gemme facts på.”
 • ”Det har været et fantastisk materiale at arbejde med... Det er flotte billeder, gode tekster, man kommer godt omkring, både Tanzanias natur, levevis osv. Jeg har selv været i Tanzania, og kan derfor bidrage med viden og billeder osv., så det har været meget interessant for mig at undervise i.”
 • ”Fantastisk materiale, som vi har meget glæde af - både elevbogen og lærervejledningen men især også alle de små film og udsendelser. Eleverne kender "rammerne" fra Ramasjang/DR (Sebastian, Sofus, Mille), så gerne mere med de kendte figurer som indgang til temaet. Dejligt at der også er kommet bevægelse med. Bliv endelig ved med det gode arbejde - vi har alle (elever, lærer, pædagoger og forældre) stor fornøjelse af det.”
 • ”Det er mit indtryk, at eleverne får udvidet deres horisont og bliver meget opmærksomme på eget liv kontra andre børns liv. De går meget op i velgørenhedselementet i undervisningsmaterialet.”

 Om elevbogen:

 • ”Jeg har brugt materialer fra jer før, og er meget begejstret for den fysiske bog, som både er varieret, relevant, lærerrig og helt vild flot i fotos og layout.”
 • ”Historien om Amal var meget vedkommende og ramte ind i emner, vi i forvejen arbejder med klassen (venskab, svigt, miste en forælder, at flytte m.m.). Ser frem til næste års materiale.”
 • ”Eleverne på 3. årgang var meget begejstrede for materialet. De synes det hele var meget spændende. Især historien om Amal, var de glade for; og at den endte som den gjorde: en god slutning og han fik en rigtig ven.”
 • ”Vi tog bogen fra start til slut. Først Amals Hemmelighed og faktaboksene. Her havde vi mange gode snakke, så på kort m.m. Så tog vi fablerne og talte meget om hvad de betød. Vi har under hele forløbet talt meget om hvordan børnene var over for hinanden, deres liv, hvorfor de lyver osv. Vi har brugt bogen som udgangspunkt for at arbejde videre med (Hvem er jeg?) rollemodeller i klassen og for den enkelte elev. Det er et stort projekt som skal ende ud i selvaccept, indre ro og mod til at være dig selv.”
 • ”Som altid fremragende på alle felter. Selve historien om Amal var velskrevet og fængslende for mine elever i 1. klasse. Glæder mig hvert år til at arbejde med materialet.”
 • ”Materialet er utroligt inspirerende for både børn og voksne. Lækre billeder og gode fakta. Historien Amals hemmelighed var rigtig god, men lidt svær at forstå for 1. klasse.”
 • ”3. kl. brugte klassesættet til fælles læsning, de øvrige klasser har brugt skærmbog med læreroplæsning. Den kommende tid vil eleverne også kunne låne 'Amals hemmelighed' med hjem fra skolebiblioteket.”

Om opgaverne på hjemmesiden:

 • ”Quizopgaverne er sjove og lærerige! Jeg benytter dem på skærmen sammen med en gruppe elever. Vi taler hvert år om landets flag og symbolik og bagefter farver alle et flag, som vi hænger op i klassen. I klassen hænger altid plancher, hvor man kan se hvordan man hilser og takker mm.”

Om fotohistorien:

 • ”Alle klasser og lærere var begejstrede for at lave fotohistorierne, det var en fantastisk måde at arbejde med IT i indskolingen. Fantastisk hjemmeside både indhold og brugervenlighed.”
 • ”Det var rigtig dejligt, at fotohistorierne kunne laves på iPad ved brug af app. Teknikken fungerede meget bedre end sidste gang, jeg brugte materialet.”

NB: En del lærere oplevede tekniske problemer i 2016. Vi arbejder på at løse dem!

Om læreruniverset og opgavearkene:

 • ”Igen i år et fint materiale, som børnene er glade for. Det er dejligt for os, at målene er med. super med de kreative opgaver. Fint kursus! Glæder mig til næste år!”
 • ”Super godt og let tilgængeligt materiale. Særligt fedt med de mange opgaver lige til at gå til.”
 • ”Natur teknik delen suveræn…. 

Om aktiviteterne:

 • ”Det er så godt der igen er sang med. Plus det at tælle til ti. Kreative opgaver er kommet lidt mere med igen, men gerne mere! I indskolingen, er det noget af det der er et stort hit! Det at alting ikke er elektroniske opgaver, er godt i indskolingen.”
 • ”Rigtig godt materiale - dansedelen var meget populær.”
 • ”De var især optagede af Tinga tinga - vi brugte lang tid på, at lave vores egne værker. Det er skønt, at inddrage både kunst og musik. De var også meget glade for filmene med Sebastian - han er et sikkert hit. Vi skal helt sikkert have materialet igen næste år.”
 • ”Jeg har benyttet materialet flere år og synes det er fantastisk godt og at den løbende udvikling er god. Jeg arbejder med stoffet ud fra børnene og udvælger, hvad jeg mener er relevant fra de forskellige områder. For mig er det vigtigt, at der er meget billedmateriale, film, praktiske opgaver så som madlavning, billedkunst, musik, krop og bevægelse. Jeg synes faktaboksen, hvor man sammenligner Dk og årets land er super god. Den bruger jeg altid. Det er en del af min start på emnet. Ligeledes den lille film om landet. En fast del i emnet er også at kunne hilse, sige tak o. lign. på sproget. Vi øver også altid at tælle til ti. Det er vigtigt med sangen og at man kan se/høre den! Vi benyttede videoerne med at danse flere gange i forløbet. Børnene har lavet nogle fantastiske tingatingamalerier. Vi lavede mad over et par gange. Har arbejdet ud fra flere af opgavearkene.”

Om filmene:

 • ”Skønt at starte timen op med film som forforståelse og underbygning af emnet.”
 • ”Helt fantastisk film materiale. Måtte godt have været lidt længere film 10-15 min. I roligt tempo. Passer perfekt til mine elever på speciel skole. God præsentation af et land.”
 • ”Super flot materiale, der er rigtig meget at snakke om, hvor de fine billeder gør det mere forståelig for de små elever. Meget flotte, oplysende og lærerige små film, alle børnene var meget optaget af historierne og vi fik mange positive tilbagemeldingen fra forældrene, børnene havde været meget optaget af de udsendelser der havde været i tv omkring Tanzania, de kunne genkende de ting vi havde arbejdet med i skolen.”

NB: Nogle lærere oplevede, at filmene med Sebastian i 2016 var for voldsomme til aldersgruppen. Det er taget til efterretning!