Oxfam IBIS’ JuleKaravane: Foredrag om børnearbejde

50 skoler kan i efteråret 2017 få et gratis besøg af to af Oxfam IBIS’ unge ambassadører mod børnearbejde, som fortæller om Burkina Faso. Der trækkes lod om foredragene – og det er et krav, at skolen har bestilt et klassesæt og skal have en periode om årets U-landskalender.

 Urk0679

Med JuleKaravanen tilbyder Oxfam IBIS 50 danske grundskoler et gratis besøg af to unge danskere, der personligt har mødt børnearbejdere fra guldminerne i Burkina Faso. De vil præsentere eleverne for deres oplevelser gennem billeder, film, hjembragte ting fra Burkina Faso og interaktive elementer. Og det er helt friske indtryk, for når ambassadørerne gæster skolerne, er de selv lige kommet hjem fra rejsen i landet.

Børnearbejde i Burkina Faso og globalt

Et oplæg fra JuleKaravanen inddrager eleverne og skal vække undren og eftertanke omkring børnearbejde og børnearbejderes livsbetingelser i Burkina Faso. Der er fokus på børn i Burkina Faso, men eleverne får samtidig et globalt perspektiv på børnearbejde. Oplægget trækker også paralleller til danske børns liv og forbrug – og ser på, hvordan danske børns viden og handlinger kan betyde noget for bekæmpelsen af børnearbejde.

Der bliver også rig mulighed for at stille spørgsmål og interagere med oplægsholderne.

Det praktiske

JuleKaravanen besøger skolerne i november-december 2017. Selve oplægget varer cirka en time, men derefter er der tid til spørgsmål og til at eleverne kan mærke, se og røre de medbragte ting fra Burkina Faso.

Sådan gør du: Lodtrækningen åbner i august

Muligheden for at få et besøg af Oxfam IBIS’ JuleKaravane er forbeholdt de skoler, der har bestilt enten et trykt eller et elektronisk klassesæt af årets materiale om Burkina Faso inden den 1. august.

  1. Du får en mail: Primo august får du en mail fra os om, at tilmeldingen er åbnet – med et link til Oxfam IBIS’ hjemmeside for JuleKaravanen.
  2. Du kan tilmelde dig i perioden fra den 8. til den 29. august med linket fra mailen.
  3. Du får besked medio september, hvis din skole er en af de 50 heldige, der får besøg. Oxfam IBIS trækker lod om pladserne. Skolen får så nærmere besked fra Oxfam IBIS om, hvornår I kan få tilbudt et besøg.

 Urk1420